– Den första reaktionen var att det valet var oväntat. Tommy Waidelich är tidigare oprövad i det här sammanhanget och har inte profilerat sig speciellt mycket vad gäller småföretagarfrågor. Han ör ett oskrivet blad.
 
Vad tycker ni om det ni sett hittills?
– Det var ju positivt att de i debattartikeln idag pratade om tillväxt och hade kommit till insikt om att skattetaket var nått. Dessutom underströk de vikten av ett konkurrenskraftigt näringsliv, men de pratade inte mycket om företagaren, den enskilda personen, företagarlinjen saknades.
 
Vad har ni för förväntningar?
– Socialdemokraterna har ju velat lite i synen på småföretagare. Under en period skulle de profilera sig på de här frågorna, men under valrörelsen var det tyst och likaså i eftervalsdebatten. Nu hoppas vi att det de återigen lyfter företagarfrågorna.