Förslaget grundar sig i ett EU-direktiv som klubbades igenom i höstas och som ställer krav på större företag att redovisa sitt hållbarhetsarbete. I dess ursprungsform skulle direktivet påverka ett 100-tal företag. Men när direktivet görs om till svensk lag väljer regeringen att gå ännu längre.
 
Uppåt 2 000 företag kan från och med nästa år tvingas börja rapportera icke-finansiell information, till exempel sådant som rör miljö, socialt ansvar och personalen.
 
Tidigare har Svenskt Näringsliv i sitt remissvar och i Svenska Dagbladet kritiserat lagförslaget för att bland annat göra det dyrare för företagen.
 
Nu kommer kritik även från Företagarna.
 
– Det är i huvudsak de större företagen som kommer att beröras av den nya lagen. Men även om det här inte blir ett direkt krav på våra medlemsföretag påverkas de indirekt, säger Rebecca Källström, vice chefsekonom på Företagarna, och fortsätter:
 
– Ju fler företag som tvingas hållbarhetsrapportera, desto fler leverantörer till dem kommer att påverkas.
 
Liksom Svenskt Näringsliv är Företagarna skeptisk till att regeringen går längre än vad EU-direktivet kräver, något som Rebecca Källström menar kommer att öka den administrativa bördan för företagen.
 
– Alla regeringar har genom åren lovat regelförenklingar. Vi ser att det här snarare går åt motsatt håll, säger hon.
 
Enligt en kommande rapport från Företagarna jobbar redan i dag många av deras medlemmar med hållbarhetsfrågor, men det betyder inte att deras hållbarhetsarbete går att redovisa enligt en särskild rapportmall.
 
– Mycket har att göra med hur rapporteringssystemet kommer att se ut och fungera i praktiken. Risken finns att det som mäts inte är relevant för det lilla företagets hållbarhetsarbete, men att de ändå måste lägga ned mycket energi på att ta fram underlaget. Vi är rädda att det kan slå fel och döda det engagemang som redan finns kring frågorna, säger Rebecca Källström.
 
– I värsta fall tvingas småföretagaren lägga tid på administration till en pappersprodukt, tid som man tvingas ta från att växa och öka sysselsättningen i sitt företag. Det är bättre att initiativet kommer underifrån, vilket vi ser att det gör bland våra medlemmar, avslutar hon.