Organisationens servicebolag Företagarna Sverige Service AB gjorde en rörelseförlust på -2,3 miljoner kronor, jämfört med 182 000 kronor för 2010. Bolaget, som ska serva medlemmarna med olika tjänster och information, minskade intäkterna med 0,6 procent till 165,6 miljoner kronor. Personalkostnaderna bantades med 2,4 miljoner kronor. Men de externa kostnaderna sköt i höjden därav förlusten. Personalstyrkan ökade från med en person till 89. Företagarnas servicebolag får sina intäkter från medlemmar. Antalet medlemmar minskade med 2,3 procent till 51 339, en minskning med 1 196 medlemmar.