– Vi är inte emot att man inför ett sådant system, men om man ska göra det måste man se till att det utformas på så vis att det inte ökar småföretagens regelbörda och administrationskostnader, säger Per Bolund, ekonomisk-politisk talesperson för Miljöpartiet, som i dag klargör sin ståndpunkt i en debattartikel i Dagens Industri.
 
Förslaget lades fram i en statlig utredning och skulle innebära att företagarna rapporterar in uppgifter som lön, sjukskrivning och föräldraledighet varje månad istället för bara en gång per år.
 
– Vi har hört och sett att företag och företagsorganisationer är oroliga över detta. Den oron känner vi också, säger Per Bolund.
 
Bland andra branschorganisationen Företagarna är emot förslaget som de anser skapar stora negativa konsekvenser och har ägnat mycket tid åt att lobba hos partierna.
 
Har ni lyssnat på Företagarna?
– Ja, jag läste en artikel om det. Sådan information måste vi ta till oss. Vi måste lyssna till och utforma reglerna på ett bra sätt. Nu sitter regeringen med frågan, men vi ville skicka en tydlig signal.
 
Hur andra partier står i frågan vet Per Bolund inte.
 
– Jag har inte hört något, men det vore bra om de också tydligt visade var de står.
 
Läs mer om hur Företagarna lobbar i frågan i senaste utgåvan av Veckans Brief.