Upphandlingen gäller belysningsarbete, invändig målning och mattbyte i en skola à 2 miljoner kronor.

”Vårt styre är modigt. Vi utmanar systemet för att få till en förändring”, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Attenius (s) till Dagens Nyheter.

Företagarna anmäler därmed Göteborg till Konkurrensverket-

”Att ställa krav på centralt tecknade kollektivavtal är ett tydligt brott mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna och utgör därmed ett brott mot LOU”, kommenterar Magnus Johansson, Företagarnas expert på offentlig upphandling och konkurrens.

Han utvecklar:

”Vill staden utmana systemet måste detta ske genom att påverka lagstiftaren”.