När räntorna stiger och alltmer pekar mot en kommande lågkonjunktur gäller det att öka fokus på försäljningen. Hur ni agerar kring er försäljning avgör om ni klarar er i, eller till och med kan gå stärkt ur, en lågkonjunktur. Våra folkvalda politiker kan använda sig av samma råd för att hantera nuläget och samtidigt stödja både företagen och samhället i stort.

Alla kriser är olika och det finns inte en lösning som garanterat fungerar. Det finns dock några saker som har fungerat bra under i princip samtliga historiska kriser.

öka tempot
Ett klassiskt misstag i kristider är att man drar ned på aktiviteter mot kunderna med ursäkten att de har det tufft nu eller att de har fullt upp med krisen. De som klarar försäljningen i kristider är de som i stället ökar kontakten. Eftersom det ofta blir svårare att sälja behöver man prata med fler kunder, både nya och befintliga. Här vinner ni på att utmana er själva. Hur kan ni dubbla antalet kontakter med era kunder eller till och med tredubbla?

Våra politiker behöver göra samma sak. Öka tempot inom kritiska områden. Nyligen gick det att läsa att Tyskland gör just detta gällande energifrågan – en terminal för att ta emot flytande naturgas byggs under ett år i stället för beräknade fem. Det är något våra politiker kan ta efter. Den som ökar tempot i stället för att leta ursäkter klarar en kris betydligt bättre.

 

prioritera 
I kris gäller det att prioritera och öka fokus på det som är viktigast. För oss som arbetar med affärer gäller det att fokusera mer på det som skapar mest kundvärde här och nu. Helt enkelt det som kunderna är villiga att betala för. Lägg mer kraft och tid på de områdena och sänk ambitionen på övriga.

Samma råd går att anpassa för politiken. Väldigt många vill ha väldigt mycket. Här måste våra politiker precis som företagsledare våga prioritera. Och välja ut det som påverkar många och mycket, exempelvis energifrågan. Det krävs mod att prioritera bort det som också kan vara viktigt men för färre och mindre, samt tydlig kommunikation om varför man gör de prioriteringar man gör.

 

skapa långsiktiga möjligheter
Slutligen gäller det att lyfta blicken och hitta möjligheter. Efter varje natt kommer en ny dag. Med samma logik öppnar en kris ofta upp möjligheter för den som ser dem och vågar agera. Leta efter dina kunders långsiktiga behov som du redan nu kan börja jobba på att lösa. Bäst effekt fås om du inte bara klarar krisen utan också utvecklar nya lösningar för att komma stärkt ur krisen.

Som exempel har näringslivet redan identifierat att lösningen på klimatkrisen också innebär en mängd nya möjligheter att växa och lyckas med försäljningen.

Våra politiker behöver i den omställningen framför allt fokusera på att stödja företagen för att både lösa problemet och bygga en bättre framtid.

Det som gäller i en kris, oavsett område, är att inte bara rida ut den utan våga agera.

Patrik Nordkvist, tillväxtrådgivare och företagskonsult