Tankesmedjan Fores är positivt inställd till Liberalernas utspel om att tillsätta en ”elektrifieringskommission”.

Kommissionen ska se över elektrifieringen av godstrafiken med mål att minska CO2-utsläppen med 10 procentenheter.

Fores vd Mattias Goldmann är positiv till Liberalernas klimat-utspel:

”Liberalerna har gjort en bra omvärldsanalys. Klimatfrågan är i topp bland väljarnas prioriteringar, samtidigt som det parti som mest förknippas med frågan (Miljöpartiet) har låga förtroendesiffror och, med Gretas ord, ses som jämndåliga med de andra. Samtidigt har Nyamko Sabuni trovärdighet på området efter åren som hållbarhetschef på ÅF.

Med sitt utspel får Liberalerna nya möjligheter att positionera sig i klimatfrågan, tror Mattias Goldmann:

”Det ger ett utrymme där kopplingen till elektrifiering är lite för självklar för att röra om i grytan; kärnkraft och elbilar har ju länge varit Liberalernas vanligaste och nära nog enda svar på klimatutmaningen”.

”Kommissionstricket” går dock inte riktigt hem.

”Förslaget att tillsätta en särskild kommission får nog inte många att göra vågen, vi har redan miljömålsberedning, en energikommission att bygga vidare på, sex myndigheter som har fått i uppdrag att särskilt hantera omställningen, och regeringens kommande färdplan där elektrifieringen självklart ska ingå. När en nyvald partiledare ska visa handlingskraft i en akut och central fråga, känns ’tillsätt en kommission’ som väl svagt,  mejlar Mattias Goldmann.