Om mängden publicitet ger någon indikation på hur det går i valet i höst är det en liten fördel Liberalerna. Partiet får ihop 21 234 omnämnanden det senaste året medan siffran för Miljöpartiet hamnar på 19 670.  Det går också att urskilja en positiv trend när det gäller Liberalerna med ökande publicitet under perioden. Miljöpartiet uppvisar en mer volatil bild med fler toppar och dalar.

En hel del av publiciteten för bägge partierna handlar om att de riskerar att åka ur riksdagen i höst, vilket till exempel till stor del förklarar delar av Liberalernas publicitet i juni 2021. Miljöpartiet får mycket publicitet i samband med Magdalena Anderssons tillträde och partiets avhopp från regeringen i november 2021.

Förslaget från Miljöpartiet om att sänka rösträttsåldern till 16 år får stort genomslag i november 2021. Bägge partierna noterar också en kraftigt ökad publicitet från april i år och framåt. För Liberalerna förklara det till stor del av partiledarbytet i början av april, medan en rapport om att Miljöpartiet saknar kandidater till kommunvalen är en enskild faktor som drar upp publiciteten för partiet.

– Vi har här att göra med två partier som balanserar på avgrundens brant. De är smärtsamt medvetna om att enda sakfråga eller utspel som får rätt spinn i medierna kan vara skillnaden mellan relativ framgång och katastrof.  Inget i publiciteten hittills tyder på att något av partierna har hittat rätt i det avseendet. För liberalernas del har Johan Pehrsons tillträde varit positivt såväl medialt som i opinionsmätningarna men den effekten är på väg att klinga av. Miljöpartiet har närmat sig fyraprocentspärren i de senaste undersökningarna, men har ännu långt till säker mark. Så jakten på den vinnande formeln fortsätter, säger Henrik Zettergren, analyschef på NewsMachine.