Den skandinaviska fondutmanaren SAVR har skaffat sig en pr-byrå i Sverige.

Uppdraget går till Geelmuyden Kiese. Samarbetet gäller pr- och kommunikationsarbete för den svenska marknaden.

”Vi träffade ett stort urval av etablerade pr-byråer i olika storlek och landade i att vi ville samarbeta med Geelmuyden Kiese då de var mest lyhörda för våra behov och hade god förståelse och kunskap om kombinationen finans, tech och startups. De har också goda möjligheter till att skala sin verksamhet för att passa oss i takt med att vi växer framåt”, kommenterar Yingying Chang, marknadschef på SAVR.