Thomas Östros, på Svenska bankföreningen, var snabbt ute med svar på tal, och nu kommer även en kommentar från Fondbolagens förenings vd Pia Nilsson.
 
"Vi tycker att det bland nya fonder som tillkommer på den svenska fondmarknaden är stora variationer även vad gäller avgifter. Många fonder med låg avgift har tillkommit, exempelvis indexfonder, men samtidigt har tillväxtmarknadsfonder ökat i popularitet. Tillväxtmarknader är mindre genomlysta än ”traditionella” marknader och har därför generellt högre avgift", skriver hon i ett uttalande.
 
Pia Nilsson fortsätter:
 
"Dessutom har många utländska fonder tillkommit på den svenska marknaden och de har vanligtvis högre avgifter än svenska. De har dock bidragit till ökad konkurrens när det gäller avkastning, vilket i slutänden är viktigast för spararna".