Folksam har tagit initiativ till Nettonollalliansen som ska sätta standarden för ”trovärdiga åtaganden och transparenta”. Med det i bagaget lägger Folksam 1,5 miljarder till utvecklingsländers klimatomställning och klimatanpassning i samarbete med Europeiska investeringsbanken och Allianz Group. Pengarna hamnar i Emerging Market Climate Action strategy som ska fokusera på förnybar energi och energieffektivisering i såväl Afrika, Asien, Latinamerika som Mellanöstern.

”Samtidigt som våra kunders pensionssparande investeras för att växa, bidrar deras pengar till att minska klimatutsläppen och till klimatanpassning i utvecklingsländer”, kommenterar Ylva Wessén vd och koncernchef Folksam.