I artikeln som publicerades i LO-tidningen Arbetet i fredags fick hon frågan av intervjuaren Daniel Suhonen, Katalys chef, om regeringen är tandlös varpå hon svarade att hon ”har utnämningsmakt” och under de kommande fyra åren ska utse 400 personer till olika poster i myndighets- och kultur-Sverige.
 
– Vi kommer att göra skillnad, vi har en annan politik, sade hon.
 
Riksdagsledamoten Bengt Eliasson (fp) tolkar uttalandet som att regeringen vill politisera utnämningsmakten och riktar därför kritik mot kulturministern i en interpellation.
 
Han hävdar att Alliansregeringen under sina åtta år vid makten jobbat för att avpolitisera processen vilket lett till ”en öppnare rekryteringsprocess och bredare representation”.
 
”Nu väljer alltså statsrådet att tvärtom lyfta fram regeringens utnämningsmakt i offentliga kulturinstitutioner som det viktigaste exemplet på att den nuvarande regeringen kommer att ’göra skillnad’ med ’en annan politik’”, skriver han.
 
Bengt Eliasson undrar:
 
• På vilket sätt kommer politiska överväganden att ta sig uttryck vid utnämningar till statliga kulturmyndigheter och kulturinstitutioner?
 
• När kommer politiska överväganden att leda till att personer, som i enlighet med den förra regeringens avpolitisering av utnämningsmakten hade kunnat utnämnas, inte kommer i fråga för utnämningar till statliga kulturmyndigheter och kulturinstitutioner?
 
Dagens Opinion har sökt Bengt Eliasson.