– Det är en ganska spännande titel och är egentligen hela kedjan. Det blir alltifrån politikutveckling till att ta fram rapporter till att försöka hitta vinklar, få in saker i media och träffa beslutsfattare. Det är en blandad roll som passar mig väl, säger hon.
 
Charlotte Tarschys har tidigare jobbat som pr-konsult på Prime samt som utredare på Skolverket. Hon har under två omgångar, totalt tre år och fyra månader, även varit på samordningskansliet i regeringskansliet där hon jobbat som politiskt sakkunnig för Folkpartiet.
 
Hon gjorde sin första dag i måndags.
 
– Jusek är duktiga på att driva opinion och jag delar i hög grad värderingarna som ett väldigt individfokuserad fack, säger Charlotte Tarschys.
 
Som opinionsbildare på Jusek ska hon jobba med frågor kring både högre utbildning men också integration.
 
– Integrationsfrågorna är Jusek bra på, för det är både snack och verkstad. Man driver opinion, men har också inventerat vad vi kan göra i praktiken för att förbättra integrationen. Jusek har ett mentorssystem där man matchar medlemmar med invandrade akademiker med samma yrke som får hjälp med kontaktnät och informella koder. Det har varit väldigt framgångsrikt och det känns kul att få jobba både med det praktiska programmet, men också med påverkan, säger hon.
 
Vad får du för lön?
– Jag har en lön som jag är nöjd med.
 
Hon rapporterar till samhällspolitiska chefen Daniel Lind.