Jag själv och Folkpartiet för diskussioner i regeringen, så detta är inte något svar från hela regeringen. Vi har sagt att det är rimligt att lärare eller rektor i undervisningssituationer ska kunna säga nej till heltäckande klädsel, därför att undervisning till stor del är kommunikation. Det är lättare i en skolsituation ifall man ser människor i ögonen och följer ansiktsmimik”, sa integrationsminister Erik Ullenhag.
William Petzäll (sd) gick till hårt angrepp mot DO, diskrimineringsombudsmannen som i ett beslut slog fast att det är diskriminering att förbjuda niqab i skolan.
– Om jag hade fått bestämma hade Diskrimineringsombudsmannen i dess nuvarande form förpassats till sophögen, sa William Petzäll.
Integrationsministern Erik Ullenhag vill se över lagstiftningen för niqab men i övrigt vill han behålla DO som institution.

Av Tonchi Percan