partiprogrammet heter det att Folkpartiet ”inte i dagsläget vill avskaffa finansieringen av public service via tv-avgifter”. Under Landsmötet bestämdes i stället att partiet ska ”verka för ett avskaffande av tv-licensen i sin nuvarande form”. Partiet har tidigare sagt att det statliga ägandet av public service-bolag som SR och SVT ska avvecklas.
Under landsmötet röstades det på begäran om Folkpartiet ska ställa sig bakom idéerna att tillåta försäljning av alkohol på gårdar.  
funk­tions­ned­sätt­nings­frå­gor domi­ne­ra­des av dis­kus­sio­nen rörande alko­hol­mo­no­po­let. Efter omröst­ning — med begärd röst­räk­ning — beslu­tade landsmö­tet med siff­rorna 94 mot 66 att gå på par­ti­sty­rel­sens linje att inte tillåta gårdsförsäljning. 94 gick på partiledningens linje att inte tillåta gårdsförsäljning. 66 röstade emot.