Karolina Wahlström är valledare för den nyutsedda valberedningen. 
– Vi måste få ihop det här. Efter att vi fått beskedet i fredags har vi i valledningen löst diskuterat hur vi ska göra och idag sitter vi hela dagen för att arbeta upp en
kampanjplan.
 
Men inget är ännu fastställt.
– Det är medlemmarna som tar beslutet. Vi lägger fram förslag på vilka aktiviteter vi ska göra, hur kampanjen ska genomföras och vilken budget vi ska lägga. På torsdag lägger vi fram förslaget.
 
Har ni någon krisbudget?
– Nej, vi tillhör ju inget av de största partierna, utan får använda de resurserna vi får tag på. Budgeten vi jobbar på nu är den som gäller för 2014. Det här är egentligen ett sparår, men vi får jobba med fotfolket med en ren persionell budget.
 

Vad tror du om valdeltagandet?
– Jag skulle vara nöjd om det sträcker sig till 70 %, men jag tror det blir ett lägre valdeltagande än vid valet i höstas. Soffliggarna kommer vara svåra att komma åt.