Sedan tidigare har Peder Blohm Bokenhielm, talesperson för Bränsleupproret, anslutit till Folklistan. Nu öppnar han upp Bränsleupproret Facebook-grupp för Folklistan. Det innebär att Folklistan kan kommunicera med 550 000 medlemmar på valupploppet.

”Det handlar exempelvis om att mobilisera inför valet med valsedlar, så att gruppens medlemmar får en stark representation i Bryssel när vi tar ett eller flera mandat”, berättar Folklistans presschef Tim Sundblad via mejl.