Det är Johan Nissinen som värvas till Folklistan och dess EU-val.

I EU-parlamentet är han ordinarie i utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet samt i delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro.

Johan Nissinen går in på plats sex bland Folklistans EU-kandidater.