Lena Bartholdson jobbade inom organisationen sedan 2003 då som biträdande generalsekreterare och blev generalsekreterare 2012. 
– Jag arbetar kvar till och med sista januari. Vid det laget har jag arbetat 14 år på FoF, varav närmare 5 år som generalsekreterare. Oerhört bra, intressanta och spännande år! Men det är dags för ett kliv. Den 1 feb går jag vidare till FOI (Totalförsvarets Forskningsinstitut) där jag blir chef för den säkerhetspolitiska enheten, berättar Lena Bartholdson.