”Intresset från deltagarna är stort och konferensen var fulltecknad tidigare i år än vanligt”, berättar Per Klingvall, pressansvarig på Folk och Försvar, via mejl.
 
Folk och Försvars rikskonferens pågår  för fullt i Sälen och i dag är totalförsvaret den hetaste potatisen.
 
Totalt är deltar knappt 350 makthavare på konferensen varav 60 är personer som framträder på scen, såsom inrikesminister Anders Ygeman och statsminister Stefan Löfven och Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra.
 
60 journalister bevakar konferensen.
 
”Då är inte teknisk personal och fotografer för exempelvis SVT inräknade. Det är något fler än föregående år. Det är ett mycket stort intresse ur både nyhets- och ledarsynvinkel. Det är hittills inte mindre än tidigare år”, berättar Per Klingvall.
Budgeten ligger i linje med förra året.
 
”Vi har kostnader på cirka en miljon kronor, främst för lokalhyra och teknik men även för resor och boende för några av talarna och Folk och Försvars kansli. Samtliga av dessa kostnader täcks av de konferensavgifter som tas ut av deltagarna. Deltagarna bekostar själva sin resa och sitt boende”.