FOI gör anmälan efter att Sveriges Radio har publicerat hela dokument som kan ha kommit från myndigheten i samband med rapporteringen om Sveriges vapenaffärer med Saudiarabien 6 mars.
Detta skulle, enligt FOI, kunna röra sig om ett brott mot offentlighets- och sekretesslagen. Det handlar om att uppgifter som kan störa Sveriges förbindelse med annan stat och att de inte får spridas.
Den skydliga skule i så fall vara den källa som har försett Sveriges Radio med materialet.
”Det är principiellt mycket viktigt att vi på FOI lever upp till de höga sekretesskrav som åligger oss. Därför vill vi nu att JK utreder de här misstankarna”, säger generaldirektör Jan-Olof Lind i en kommentar..
 
Han poängterar att FOI inte tänker efterforska Sveriges Radios källa.
”FOI har inte efterforskat och kommer inte att efterforska källor till de uppgifter som blivit kända via medier. Det finns ett efterforskningsförbud som vi naturligtvis respekterar”, skriver han.