Att antalet beställningar till myndigheten blev färre än planerat tvingade FOI att införa kostnadsrestriktioner och anställningsstopp för att nå det budgeterade resultatet på -2,5 miljoner kronor under 2014.
 
Det totala resultatet för verksamhetsåret blev i stället 1,1 miljader kronor, en förlust på -17 miljoner kronor. Intäkterna minskade med 23,8 miljoner kronor, 2,1 procent, jämfört med 2013.
 
Störst intäkter stod marknadsområdet Försvaret för med 629 miljoner kronor, följt av regeringskansliet med närmare 209 miljoner kronor.
 
Antalet anställda ökade med tre tillsvidareanställningar till 1017 medarbetare.