IPCC påpekar att konsekvenserna av 1 grads uppvärmning redan i dag märks med extremt väder, höjda havsnivåer och minskade isar i Arktis.

Å andra sidan är vinsterna betydande om uppvärmningen kan begränsas till 1,5 grader.


med 1,5 graders uppvärmning i stället för 2 grader
* den globala havsnivån blir 10 cm lägre år 2100

* isfria somrar i ishavet skulle inträffa en gång per 100 år i stället för en gång per sekel.

* 70-90 procent av korallreven försvinner vid 1,5 grad och över 99 procent försvinner vid 2 grader.

* Risken för att hela ekosystem slås ut minskar.

vad behöver göras för att klara 1,5 grader

* CO2-utsläppen måste minskas med 45 procent från 2010 års nivå till 2030 och nå noll runt 2050. Efter det måste utsläpp balanseras genom att CO2 återvinns ur luften.

IPCCs rapport bygger på 6 000 citerade referenser och bidrag från tusentals experter. 91 författare och redaktörer från 40 länder har framställt rapporten.

här finns en summering av rapporten