Under 2012 minskade medlemsintäkterna med 1,1 procent till 33,7 miljoner kronor. Rörelseresultatet för förbundet försämrades från -0,1 till -8,8 miljoner kronor.
 
Omsättningen för koncernen Svenska Handel ökade dock med 3,0 procent till 156 miljoner kronor. Rörelseförlusten späddes ut från -2,4 till -3,7 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade med fyra personer till totalt 115.
 
Svensk Handel ökade antalet pressklipp till 12 000, vilket beskrivs som en "kraftig ökning", dock kanske inte entydigt positiv då kontantbolaget Panaxias konkkurs och avtalsrörelsen bidrog till ökningen.