Enkäten är gjord på tidningens hemsida och har besvarats av 5025 respondenter. I Sverige finns runt 450 000 arabisktalande.

Socialdemokraterna får 56 procent av de arabisktalande rösterna med Vänsterpartiet som tvåa med 19 procent av rösterna. På tredjeplats och före Moderaterna kommer Sverigedemokraterna med 7,2 procent.

– Det brukar se ut så. Det kan vara att folk blandar ihop Sverigedemokraterna med Socialdemokraterna, säger Julia Agha, vd på Al Kompis Media.

Alliansen skulle få närmare 12 procent hos de arabisktalande. De rödgröna drygt 79 procent.