Flashback minskade omsättningen med 7,9 procent till 2,7 miljoner kronor.
Rörelseresultatet föll med 14 procent till 601 000 kronor, vilket ger en marginal på 22(29) procent.
Antalet anställda låg oförändrat på 3 medarbetare, men personalkostnaden ökade med 10 procent till 1,6 miljoner kronor.