– Vi jobbar ju ideellt och partiet kan inte avsätta några pengar. Därför är bloggen ett smidigt sätt för oss att nå ut med vårt budskap och vår politik. Här kan vi också formulera tankar och reflektioner kring vårt uppdrag som talespersoner, säger Carl Emanuelsson.
 
På hemsidan står att platsen ska vara en plats för aktivistiska möten. Hur?
– Aktivismen är en stor del av vår politik och det här är väl ett sätt för oss att nå ut med den ännu mer.
 
Hur aktiva bloggare kommer ni att vara?
– Så gott vi kan inom ramen för vårt ideella arbete, men vi kommer ju att svara på kommentarer och på så sätt hoppas vi kunna skapa diskussion och debatt.