Upphandlingen består av två delar och myndigheten söker tre byråer till vardera område.
– Den ena delen, strategisk kommunikationsstöd, handlar om hur vi jobbar för att vara en attraktiv arbetsgivare, hur vi kommunicerar det, vilka kanaler och hur vi nåt ut till de vi vill nå ut, för att få rätt personer anställda, säger Finansinspektionens kommunikationschef Annika Zervens.
 
Den andra biten är mediestöd, som pr-byråer traditionellt hjälper till med, säger hon vidare.
– Det handlar om exempelvis medieträning, budskapsstöd. Inte bara i planeringsfas, utan också i situationer där man kan behöva extern stöd, som krissituationer.
Finansinspektionen har tidigare jobbat med Coast communication, vars avtal nu löpt ut. Mellan december 2009 och 2011 har myndigheten köpt tjänster rörande strategisk rådgivning för omkring två miljoner kronor, och mediestöd för cirka 880 000 kronor.
 
Ardalan Samimi