Trots att Finansinspektionen fått 100 miljoner i utökade resurser på tre års sikt klarar inte myndigheten att hålla sig till budgetramen.
”FI gör bedömningen att det finns viss risk för att anslagsposten FI kommer att överskridas mer än den anslagskredit på tre procent som myndigheten disponerar” skriver generaldirektören Martin Andersson i ett brev till Finansdepartementet.
Generaldirektören pekar två orsaker:
* anlitad juridisk expertis och det är oklart på vilket år kostnaden ska föras
* intäkterna för den avgiftsfinansierade verksamheten blir lägre.
Generaldirektören Martin Andersson avslutar sitt brev med vädjan till Finansdepartementet.
”Som åtgärd föreslår FI att anslagskrediten innevarande år höjs från tre till fyra procent.”