Vårdkoncernen Aleris affärsutvecklingschef Filippa Reinfeldt startar eget bolag för att kunna leverera till fastighetsbranschen. för Investors räkning.

Hon har nyss startat aktiebolaget Filippa Reinfeldt AB med sonen Gustaf i styrelsen. Via mejl svarar hon på frågorna som Dagens Opinion ställer.

Hur ska du fördela tiden mellan ditt nuvarande jobb på Aleris och din egen verksamhet?
Jag är sedan 2015 ansvarig på koncernnivå för affärsutveckling och public affairs inom vårdföretaget Aleris. Nu kommer jag parallellt med engagemanget på deltid i Aleris att också kliva in i och lägga en större del av min arbetstid på en roll med affärsutveckling inom fastighetsbolaget Vectura som utvecklar, äger och förvaltar samhällsfastigheter samt fastigheter inom hotell och kontor.

Filippa Reinfeldt utvecklar:

– För mig känns den här möjligheten att få bredda mitt engagemang i samhällsfrågor jättespännande. Jag kommer att fortsätta ha kvar en fot i utvecklingen av sjukvården, som bland annat är mitt uppe i en otroligt spännande digital transformation samtidigt som jag får arbeta med en av välfärdens idag kanske allra största utmaningar – hur vi ska ge den växande gruppen äldre en bra och trygg ålderdom. I det arbetet är fina och genomtänkta boenden en viktig del och jag vill gärna vara med och bidra till att vi bygger smart och hållbart även inom andra typer av fastigheter.

Vid sidan om sitt arbete på Vectura och Aleris ska hon fortsätta att åta mig talar- och moderatorsuppdrag samt styrelseuppdrag inom ramen för Filippa Reinfeldt AB.

Har du fått något avtal med en befintlig byrå?
Nej men det kanske vore intressant någon gång, det viktigaste för mig är att jag arbetar i sammanhang jag tror på och där jag kan göra nytta.

Ska du skriva en bok?
Det har jag inte uteslutit att göra någon gång.

Noterar att din son Gustaf sitter i styrelsen för bolaget. Vilken roll får han?
 – Han blir styrelsesuppleant. Gustaf skall inte arbeta i bolaget.

Både Aleris och Vectura ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor AB.
Vectura grundades 2012 och fokuserar på samhällsfastigheter, kontor och hotell.

Rolf van den Brink