Målet är att Sverige år 2030 ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet räknas som tillförd energi i relation till BNP.
 
Målet är högre satt än EUs ambition att minska energianvändningen med 30 procent till 2030.
Energimyndigheten får i uppdrag att med de berörda branscherna formulera strategier för olika sektorer. Sektorerna får sedan sätta upp egna mål. 
 
Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna var inte med i den breda breda energiöverenskommelsen som slöts tidigare i år och ska inte ha fått frågan om att vara med och sätta målet för energieffektiviseringen.