"I helgen håller Miljöpartiet kongress. Som ett parti som i valet inte lyckades så bra som vi förväntade oss kommer strategi och prioriterade frågor stå högt på agendan. Partistyrelsen föreslår prioriteringen vardagsnära miljöfrågor för att komma närmare väljarna men vi tycker att Miljöpartiet måste lyfta blicken och se den största globala utmaningen: klimatet.
 
Vi håller med om att det är viktigt att prioritera vilka frågor vi lägger vikt vid. Vi fattar också att det ofta är trögt att kommunicera klimatfrågan och uppskattar försöken att testa nya sätt att nå fram till fler på. Det är dock fel taktik att tro att det inte finns ett stort behov av en röst som står upp för klimatet som en global rättvisefråga.
 
Idag står den rika delen av världen för den överväldigande delen av alla klimatutsläpp, samtidigt som de fattigaste får ta konsekvenserna av översvämningar, stormar och torka. Varje år dör 400 000 människor på grund av våra utsläpp. År 2050 förväntas 200 miljoner att vara på flykt undan klimatförändringar. Vi måste se att klimatet är en den viktigaste frågan för en rättvis, säker och human värd, och borde vara vår absolut högst prioriterade miljöfråga.
 
Miljöpartiet är ett solidariskt parti. Vår politik ska främst vara till för de som inte har en röst idag. De fattiga kvinnorna vars jordbruk torkar ut, djur som utrotas och framtida generationer.
 
Miljöpartiet har en skyldighet att försöka nå ut till fler för att också kunna påverka mer i Sverige. Men som grönt parti i regering har vi också en skyldighet mot resten av världen att vara drivande i klimatarbetet – inte minst inför klimattoppmötet i Paris där Sverige kan vara en avgörande kraft för att få till det avtal världen så desperat behöver.
 
Det är dock också sant att även klimatfrågor är vardagsnära. Vi behöver politik som bygger ett samhälle där det är lätt för alla att göra klimatvänliga val i vardagen och som möjliggör ett hållbart sätt att leva. När vi prioriterar klimatet och gör det lättare att cykla och åka kollektivt istället för att ta bilen gör vi det lättare att andas i städer och förebygger lungsjukdomar, när vi prioriterar klimatet och satsar på förnyelsebar energi skapar det jobb på landsbygden. Dessa åtgärder, om några, är väl vardagsnära? Att prioritera klimatfrågan är att också främja en miljövänlig vardag. Men att bara fokusera på vardagsnära miljöfrågor, alltså individers vardag, garanterar inte en politik som är solidarisk med resten av världen.
 
Vi har som enda gröna parti ett ansvar att försöka styra samhällsdebatten och få upp klimatfrågan i topp. För om inte vi tar det ansvaret vem skall göra det då?
 
Vi var många som blev besvikna när Centerpartiet kom in i regeringen och snabbt släppte ett större och längre perspektiv, till exempel med kärnkraften. Vi kan inte falla tillbaka på endast bekväma förslag som vi vet med all säkerhet att vi i nästa val kommer kunna hålla upp och vifta med som en seger. Vi måste också våga satsa stort, inte för vårt framtida valresultat, utan för att världen faktiskt behöver det."
Hanna Lidström, miljö- och klimatpolitisk talesperson Grön Ungdom
Petra Elf, kongressombud Miljöpartiet Göteborg
Carolina Bruseman, kongressombud Miljöpartiet Göteborg
Aida Badeli, kongressombud Grön Ungdom