Medie…fastighetskoncernen Bonnier har klubbat sitt bokslut för år 2018. Fastigheterna har skapat en värdeökning medan tv-delen har ordnat vinster.

Omsättningen för mediekoncernen Bonnier ökade med 2,7 procent till 26,5 miljarder kronor. Rörelseresultatet (EBITA) ökade från 625 till 824 miljoner kronor, vilket ger en marginal på 3,1 (2,4) procent.  Broadcasting rörelseresultatet med drygt 140 procent till 1 027 (423) miljoner kronor. Det är just denna del Bonnier ska sälja till Telia.

Näst störst var förlagsverksamheten Books som omsatte 6,33 (6,27) miljarder kronor och levererade en rörelsevinst på 154(74) miljoner kronor.

Bonnier News med tidningar som Dagens Industri, Expressen och Dagens Nyheter och sydsvenskan ökade med 2,3 procent till 5,0 miljarder kronor. Vinsten halverades nästan från 303 till 159 miljoner kronor.

Bonniers andra koncern, Fastigheter, gav en avkastning på 370 (322) miljoner kronor. Men beståndets värde ökade från 10,0 till 12,7 miljarder kronor, låt vara att nettoskulden ökade från 1,9 till 3,6 miljarder kronor.