Salomon Abresparr är ordförande för Fältbiologerna och befinner sig tillsammans med andra demonstranter i skogen vid Bunges kalktäkt där Nordkalk är i full gång med avverkningsarbetet.
 
Fältbiologerna anser att kalktäkten finns i ett världsunikt område som borde bli ett naturreservat. De poängterar också att Nordkalks brytning förstör en viktig reservvattentäkt som är viktig för gotlänningarna.
– Just nu håller jag på att skriva ett pressmeddelande om att barn, ungdomar och gamla tvingas gömma sig i skogen. De vet att vi finns här, men har sedan klockan sju i morse kört med maskinerna i alla fall, säger Salomon Abresparr.
 
Han är också mycket kritisk till företagets kommunikation i den infekterade frågan.
– De har varit väldigt klumpiga i mediedebatten. De påstår att vi begår brott och att vi är osakliga i stället för att bemöta argumenten och föra en dialog med oss. De har aldrig pratat med oss personligen.
 
Salomon Abresparr riktar hård kritik mot Mark- och miljööverdomstolen som godkänt avverkningen.
– Vi tycker att domen är felaktig. Man undergräver rättprocessen genom att låta Nordkalk få börja sitt arbete innan Högsta domstolen har fått möjlighet att ta ställning. Naturvårdverket kritiserar också domen.
 
Under onsdagens protester greps flera medlemmar från Fältbiologerna av polis. Enligt Salomon Abresparr var flera av dem pensionärer.
 
Oscar Örum