Hellre en S-ledd regering med liberal politik än en M-ledd dito. Men inga applåder. Så kan några av de stora fackförbundens åsikter om uppgörelsen mellan C, MP, S och L sammanfattas.

”Det är bra att den politiska handlingsförlamningen bryts”, skriver IF Metall på hemsidan.
”Samtidigt finns det delar av överenskommelsen som oroar. Dit hör arbetsrätten och fördelningspolitiken”, kommenterar IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

Dock motsvarar uppgörelsen bättre än alternativet M och KD på IF Metalls fyra krav i valrörelsen: En bättre sjukförsäkring och bättre stöd till arbetslösa, större satsningar på arbetsmiljö samt nej till osäkra anställningar och sänkta löner.

”En högerregering hade utan tvekan gett sig på sjukförsäkringen, stödet till arbetslösa och kampen för en bättre arbetsmiljö”, kommenterar Marie Nilsson, som dock inte gillar fördelningspolitiken:

”Fördelningspolitiken i regeringsöverenskommelsen är inte vad vi hade velat se. Här är eftergiften till Centern och Liberalerna väldigt stor”.

Mest öppet kritiska till uppgörelsen är förbunden inom det fackliga samarbetet 6F.

”Uppgörelsen är ett slag i ansiktet på Sveriges löntagare och fackföreningsrörelse. Förslagen om arbetsrätten visar att det saknas respekt för den svenska kollektivavtalsmodellen och att maktbalansen på arbetsmarknaden riskerar att förskjutas drastiskt till arbetares nackdel”, kommenterar Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm.

Han berättar att förbundet inte tänker lägga fingrarna emellan:

”Byggnads kommer inte att sitta still i båten när politiker lägger sig i parternas ansvar och hotar arbetares rättigheter. Vi kommer att försvara våra medlemmars intressen med all vår kraft”.

Tommy Wreeth, förbundsordförande, på Svenska Transportarbetareförbundets, undrar om uppgörelsen är värd priset för Socialdemokraterna:

”Det ser också ut som om parterna förutsätts hitta lösningar inom arbetsrätten genom villkorade förhandlingar under hot vilket är mycket oroande. Det är givetvis bättre med en S ledd regeringen än en borgerlig, men frågan är om inte priset är väldigt högt? Precis som tidigare kommer vi oavsett regering stå upp för våra medlemmars villkor.”

Centralorganisationen LO, som har investerat miljonbelopp i Socialdemokraternas valkampanj, har en något ödmjukare ton än de ingående 6F-förbunden:

”Uppgörelsen mellan S, MP, C och L innehåller förslag som ökar klyftorna i Sverige. Det är inte en politik som gynnar våra medlemmar. Skrivningarna om arbetsrätten inger oro och vi kommer att hålla frågan under noggrann uppsikt. Med uppgörelsen finns dock en möjlighet för parterna att hitta en överenskommelse som kan vara långsiktigt hållbar och hålla politikerna borta från arbetsrätten. I de förhandlingarna kommer vi att stå upp för våra medlemmars rätt till trygga jobb. Det är samtidigt bra att vi får en fortsatt S-ledd regering. Alternativet hade varit en M-ledd regering med stöd av SD. Det hade varit ännu värre för våra medlemmar.”

Kommunals ordförande Tobias Baudin ifrågasatte vad hans förbund fick ut av investeringarna i valkampanjen för Socialdemokraterna i fråga om antal ledamöter från förbundet. Nu spekuleras det i att han kan bli minister i en S-ledd regering.

Tobias Baudin tycker att en S-ledd regering är ”glädjande”, men ”vad gäller överenskommelsen som består av 73 punkter finns det mycket att säga”.

Det är arbetsrätten som oroar Kommunals förbundsordförande mest:

”Visst finns det skäl att se över arbetsrätten och LAS. Men i överenskommelsen fokuseras förändringarna på att företagen får det enklare att göra undantag från turordning och att det ska bli enklare och billigare och säga upp. Istället borde fokus också ligga på den otrygghet som råder på arbetsmarknaden för de som arbetar, att man kan gå visstidsanställd år ut och år in”.

Men även är uppgörelsen fördelningspolitiskt ”närmast en katastrof”.

Tobias Baudin tycker även att uppgörelsen strider mot den svenska modellen bland annat genom att etableringsjobb ska utvidgas till företag utan kollektivavtal och skatteavdraget för fackavgiften ska slopas.

Tobias Baudin ger dock delar av uppgörelsen tummen upp:

”Det finns en del positiva saker också. Bland annat att införandet av en familjevecka påbörjas. Satsningar på yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning, vuxenutbildning och yrkeshögskola. Höjda pensioner. Mer resurser till att anställa fler lärarassistenter. Bättre villkor till personalen i sjukvården och arbetskläder till anställda i äldreomsorgen.”

Tobias Baudin tycker att Kommunal ska acceptera uppgörelsen:

”Vår fackliga kamp hade varit så mycket enklare med en röd/grön majoritetsregering. Men nu har svenska folket röstat fram en högermajoritet i Sverige. Att ett extraval skulle förändra majoritetsläget är inte realistiskt. Då återstår bara ett alternativ till detta: en högerregering bestående av M och KD med stöd av SD. Det är inte bara en dålig regering. Det är en mardrömsregering.”