Med hjälp av en ny strategi lyckades content-byrån Make Your Mark öka både intäkter och lönsamhet under sitt senaste räkenskapsår (brutet september).

Omsättningen ökade med 36 procent till 114 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 45 procent till 61 miljoner kronor. Rörelseresultatet landade på 15 miljoner kronor, en ökning på 150 procent.
Rörelsemarginalen ökade från 14 till 25 procent. Antal snittanställda ökade från 38 till 45.

Make Your Marks vd Jonas Terning berättar att utfallet till en del beror på en strategi som byrån jobbade fram före corona-utbrottet.

– Vi har valt att satsa på spets och bredd. Vi ska vara så digitalt spetsiga att de som gynnas av en kraftfull digitalisering ska tycka att vi har en relevant kompetens. Där har vi gjort en kompetensresa som byrå, säger Jonas Terning, och lägger till:

– Den andra delen är att vi ska jobba med organisationer som har en långsiktighet i sin kommunikation och där vi har en stor erfarenhet av att skapa medlemsnytta för medlemmar.

Make Your Mark jobbar som exempel med organisationer som Unionen, Lärarförbundet, Unionen och Svenska Kennelklubben. Vi har hittat en växelverkan mellan de två områdena och det ena har nytta av det andra.