Regeringen skjuter till sammanlagt 22 miljarder till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten som presenteras 15 april, delvis för att täcka coronakostnader. Två fackförbund gör snabbt tummen upp.

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna har tillsammans fattat beslut om att tillföra ytterligare 15 miljarder kronor utöver tidigare aviserade 5 miljarder kronor för 2020 med syftet att ”stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik”.

Av 20 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta anslagsökningar till kommunerna och regionerna.

Utöver det föreslår regeringen ytterligare 2 miljarder kronor till kompensation av merkostnader kopplade till coronautbrottet.

Fackförbundet Vision skriver i ett utskick att förbundet ”välkomnar dagens besked”, men att det är ”viktigt att tillskottet trots nuvarande krisläge injiceras med långsiktigt fokus” och att nu ”krävs kraftfulla satsningar på arbetsmiljön” för medlemmarna.

”Jag blir lättad när jag hör att det nu kommer ett stödpaket också till kommuner och regioner, vilket är någonting vi har efterfrågat. De här pengarna behövs. Även när det akuta vårdarbetet är över kommer krisen att skapa stora sociala problem och psykisk ohälsa som kom kommer kräva enormt arbete av våra medlemmar under lång tid framöver”, kommenterar Akademikerförbundet SSRs ordförande Heike Erkers.

Akademikerförbundet SSR tycker att det är viktigt att pengarna når medarbetare som har ”sett arbetsbördan öka betänkligt från en redan pressad nivå” och där äldreomsorgen, socialtjänsten och elevhälsan är prioriterade områden.