UPPTADERAS LÖPANDE. BUDGET 2021. Ingen helt nöjd. Ingen helt missnöjd. Hittills. Så ser det ut när fackförbund och arbetsgivarorganisationer kommenterar budgeten.

Först ut med att kommentera budgeten var tjänstemännens arbetsgivarorganisation Almega som skickade ut kommentarer klockan 8.03, alltså tre minuter efter att regeringen hade lagt ut budgeten på sin hemsida. Då hade Almega också dukat sitt mediebord med en konjunkturrapport klockan 6.30  på temat ”Mer än två års tillväxt utraderad i tjänstesektorn”.

”Sänkta arbetsgivaravgifter för unga är bra liksom en reducerad bolagsskatt, men givet det ekonomiska läget behöver kämpande tjänsteföretag fler åtgärder som motverkar utslagning av jobb och företag”, kommenterar Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, budgeten.

Almega efterlyser framförallt en förlängning av dagens stöd till företag drabbade av corona-krisen, exempelvis korttidspermittering som försvinner i sin nuvarande form den 31 december i år.

Lättnader i bolagsskatten och sänkt arbetsgivaravgift för unga är ”bra åtgärder i linje med vad vi har föreslagit”, enligt Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke, som kommenterar:

”Steg i rätt riktning tas för att göra bolagsskatten mer konkurrenskraftig. Detta tillsammans med det höjda och vidgade FoU-avdraget kommer att bidra till ökade investeringar. Men det är inte tillräckligt. Vi vill bland annat se snabbare handläggning av tillstånd för investeringar. Det behövs även satsningar på digital infrastruktur och elförsörjning. De nu historiskt låga investeringarna riskerar annars att leda till lägre tillväxt och färre jobb under lång tid framöver”.

 

Svenskt Näringsliv gillar inte höjda a-kassan, som ”innebär minskade drivkrafter för arbete” och ser ungdomsarbetslösheten som ”en av våra största utmaningar”.

Fackförbundet Sveriges Ingenjörer tycker att regeringen har presenterar en ”höstbudget för återstart snarare än nystart”.

”Höstbudgeten saknar framtidsinriktade kompetensreformer. Teknisk spetskompetens och ingenjörslösningar är helt avgörande för att nå många av de mål som regeringen satt upp. Nystart kräver nytänkande och det kräver kraftfulla investeringar”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

 

IF Metall jublar över att den förstärkta a-kassan förlängs. Men det finns ”revor att laga”.

”Vi ser inga nya satsningar för att förstärka sjukförsäkringen. Vi ska ha rätt att vara sjuka tills vi blir friska. Här måste vi i IF Metall och resten av fackföreningsrörelsen fortsätta sätta press på regeringen”, kommenterar IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

 

Akademikerförbundet SSR ”välkomnar regeringens stora jobbsatsning men förvånas över att effektiva åtgärder blandas med bevisat verkningslösa”. Och gillar dagens besked om att Arbetsförmedlingen får en extra miljard.

”Att regeringen nu menar att Arbetsförmedlingen ska kunna anvisa till reguljär utbildning som kommunal grundvux och komvux ger många chansen att höja sin kompetens. Det är ett klokt sätt att använda den här tiden för arbetssökande med lägre utbildningsnivå, kommenterar Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR.

”Som akademikerförbund anser vi dock att det också borde gå att hänvisa till högre utbildning, men det kan bara röra kompletterande utbildning under begränsad tid”. Vi är övertygade om att många akademiker som nu blivit arbetssökande förbättrar sina förutsättningar att få ett bra nästa jobb efter en kompletterande termin på högskolan, kommenterar Ursula Berge, samhällspolitisk chef på förbundet.

 

Även fackförbundet för de statsanställda, ST, är nöjt med pengarna till Arbetsförmedlingen.

”Det har varit uppenbart att Arbetsförmedlingen inte har fått rätt förutsättningar att hantera effekterna av coronapandemin. Det går inte att svälta en myndighet som har en helt avgörande funktion på dagens arbetsmarknad, i synnerhet lokalt. Därför är det helt logiskt att regeringen nu vill öka anslaget. Men man borde ha kunnat göra detta redan i de tidigare ändringsbudgetarna”, kommenterar Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

Hon gillar även att flera myndigheter får pengar till att bygga upp ett nytt civilt försvar.

”Det är ett erkännande av hur viktig statsförvaltningen är som helhet. Krismedvetenheten visar också den unika roll man har som statstjänsteman – när det verkligen gäller”.

ST saknar däremot ”tydliga besked om vad regeringen tänker göra med de nya stambanorna för järnvägen”.

”Den ekonomiska krisen vi hamnat i är ju samtidigt ett tillfälle att initiera stora infrastruktursatsningar. Att bygga nya stambanor för höghastighetståg skulle bidra både till många arbetstillfällen och ett ekonomiskt uppsving på längre sikt”, anser Britta Lejon.

 

kommentera? mejla red@dagensopinion.se