Därmed kan Facebook börja bygga sin första datacentral utanför USA.
Hittills har alla tjänster körts på datorer i USA. Nu kommer delar av Europa, på sikt kanske hela att köras på datorer i Luleå, berättar Tom Furlong.
– Vi har haft en process där 50 olika faktorer skulle uppfyllas. Nu är alla frågor besvarade, säger han.
Han beskriver processen med att få till en byggstart.
– Det är aldrig en helt smidig process. Det är mycket detaljer som kräver mycket interaktion.
Tom Furlong är ändå nöjd med den svenska regeringens insats.
– Vi uppskattar andan hos regeringen och Investement Sweden. Nu kan vi börja arbeta.
Med hjälp av 103 miljoner kronor i investeringsstöd till Pinnacle Sweden AB, som är dotterbolag till ett dotterbolag till Facebook, får Facebook en chans att bygga en datacentral i Sverige.
Pinnacle Sweden har redan köpt en tomt på 346 000 kvadratmeter.
– Under bygget av centret kommer det att bli jobb för 200–250 personer. När centret är i gång räknar vi med 30-50 personer till att börja med.