Kapi från april 2023. Kapi har specialiserat sig på undersökningar bland utrikes födda.

Undersökningen visar att boende i Malmö känner sig minst inkluderade (40) procent.