Det var i morse som Almega i Dagens Industri gick ut med kravet på att stora delar av Exportrådets anslag ska går till företag som erbjuder exportrådgivning på en avreglerar marknad.
– För det första är det bra att frågor om export kommer upp på agendan. Sedan handlar det inte om att öka svensk export utan om att några enstaka företag vill komma in på exportrådgivningsbranschen. Jag kan känna sympati med att ett antal företag , ofta avhoppare från oss, vill pröva lyckan. Men det har inget med den stora frågan att göra: hur ökar vi svensk export.
Ulf Berg vill snarare ha en motsatt riktningsväxling.

– Jag tror på att kraftsamla och koncentrera.

Han anser att Exportrådet inte alls har monopol på ge exportstöd till näringslivet.
– Vi får en liten rännil från ud. Men om man tittar på strukturfonder och organisationer ute i landet, som ska ge regionalt exportstöd handlar det om miljardbelopp.   
Vill ni centralisera också de lokala exportstöden?
– Jag tror inte att det är möjligt. Men det är min uppfattning att vi inte har en ensam roll.
Exportrådet omsätter ungefär 600 miljoner kronor, varav 158 miljoner kronor är ett årligt anslag från ud och resten är konsultarvoden. En stor del av det årliga anslaget vill Almega konkurrensutsätta.
– Vill man ha fler företag som erbjuder hjälp, då kan vi prata om det. Vill vi ha mer export från Sverige, då är det en annan sak. Med fler aktörer blir stödet mindre effektivt.
Ett argument från Almega är att små aktörer kan lära sig lokala marknader bättre än Exportrådet mäktar med.  
– Jag delar inte uppfattningen, men vill inte gå polemik om det.
Almega anser också att Exportrådet inte kan tillgodose tjänstesektorn lika väl som industrisektorn.
– Våra tjänster speglar väl de exportförutsättningar som finns. I New York jobbar vi i stort sett bara med tjänsteföretag. I Kina ser det annorlunda ut.
En del av vapenskramlet kan bero på att regeringen håller i en utreder hur ”exportfrämjandet” ska se ut.
– Utredningen visar att man ska kraftsamla och att det redan finns för många aktörer. Utredningen visar att kraftsamlingen ska ligga Exportrådet . Men det är upp till uppdragsgivaren (regeringen) att bestämma, säger Ulf Berg.