Ett av företagen som är med i samarbetet är läkemedelsjätten AstraZeneca som idag använder artificiell intelligens (ai) i både forskning och produktion.

–  Vi (exportföretagen) har flera samarbeten men just det här specifika initiativet handlar om reda ut vilka gemensamma behov vi har och vad skulle vi själva kunna bidra med för att göra det så konkret som möjligt, säger Peder Blomgren, chef för data och forskning & utveckling på AstraZeneca.

Det handlar om att påverka förutsättningarna för Sveriges framväxande ekosystem för artificiell intelligens.

– Det gäller de grundläggande områdena som vi behöver, kring digital infrastruktur, kompetens och lagar & regler. Vi ser att det finns specifika förslag att lägga och där vi kan bidra och visa vägen.  Vi har en utbredd användning av ai redan och har muskler att jobba med.

Vilka företag handlar det om?
– Vi har inte sagt att vi ska gå ut med en gemensam press release om det, men vi kommer att gå ut med våra förslag i alla fall under Q2.

Samarbetet kommer inte att ske under någon formell namngiven organisation.

– Det är precis som vi har gjort i andra fall tidigare, man sluter upp och jobbar för gemensam nytta.

Hur exportföretagen bilda opinion kring ai-frågan är inte bestämt.

–  Vilken kanal det går igenom, om det går via AI Sweden eller direkt till regeringen, det återstår att se.