AP-fonderna har fått nya ledamöter, bland annat en ersättare till Pär Nuder. Två ex-politiker får plats i styrelserna.

Regeringen har i dag utsett Urban Hansson Brusewitz, som ny ordförande i Första AP-fonden, han var tidigare ledamot och ersätter Urban Karlberg som lämnar styrelsen efter åtta år. Ledamoten Christina Lindenius, blir ny ordförande i Tredje AP-fonden. Hon ersätter Pär Nuder som lämnar styrelsen efter åtta år.

Ansvarig för utnämningarna är finansmarknadsminister Per ”Bolån” Bolund (mp). Han utser sin förra partikollega, Mikaela Valtersson till ledamot i Sjunde AP-fonden. Även den förra

Mikaela Valtersson är i dag vice vd för Kunskapsskolan och ordförande för Friskolornas riksförbund.

Även den förra arbetsmarknadsministern och moderaten Hillevi Engström får plats i tredje AP-fonden, nominerad av TCO. I dag jobbar hon som kanslichef på Finansförbundet.

 

Regeringen har utsett följande nya ledamöter
Peter Hansson (Första AP-fonden)

Per Klingbjer, nominerad av Saco (Första AP-fonden)

Charlotte Nordström, nominerad av SKL (Första AP-fonden)

Lin Lerpold (Andra AP-fonden)

Ylva Hedén Westerdahl (Tredje AP-fonden)

Magnus Emfel (Tredje AP-fonden)

Johan Bygge (Tredje AP-fonden)

Hillevi Engström, nominerad av TCO (Tredje AP-fonden)

Henrik Rättzén (Fjärde AP-fonden)

Karolina Ekholm (Sjunde AP-fonden)

Anders Wihlborn (Sjunde AP-fonden)

Mikaela Valtersson (Sjunde AP-fonden)