Ewa Björling har just landat (i fredags) efter sin femte resa till Irak, varav den fjärde som handelminister. En dag försenad av sandstorm. Hon berättar om bombattentat, det oroliga läget, planet som blev kvar på marken efter att sanden stormade flygplatsen.
 
Ewa Björling håller ett högt tempo, hon har förutsatt sig att fördubbla exporten från 2010 till 2015.  Som minister är det viktigt att sätta upp konkreta mål, anser Ewa Björling.
– Konkreta mål är viktiga för att organisationer och myndigheter ska jobba åt samma håll.
 
Det börjar bli bråttom om målen ska nås.
– År 2010 gick det väldigt bra. I förhållande till omvärlden var även 2011 bra. Exporten står stark, men det gäller att hitta nya marknader om vi ska klara målen.
 
Det är så bråttom att Exportrådet har svårt att hänga med ibland. Alla där är inte helt nöjda med att handelsministern är ute och marknadsför mindre traditionella näringsgrenar, som de kreativa näringarna i allmänhet och särskilt tveksamma är kritikerna till att Ewa Björling ska slå ett slag för kommunikationsbyråerna, något som inte anses kunna öka exporten.
 
På resan till Irak fanns dock inga kreativa näringar eller reklambyråer med i delegationen som bestod av Scania, Volvo, SKF, Aura Light, Tetrapak, Swedish Trading and Business Center, Swedish Rivers, Swedish Medical Practice, Sandvik, R & C Solar, Blekinge international export, Dyna Company och Codium.
 
I Irak träffade hon mannen som senast stod med ett stycke mark utanför Sulaimaniya. Nu hade han förverkligat sina planer och byggt ett Swedish Village. Ewa Björling återkommer flera gånger till hur stor nytta hon har på plats av alla irak-svenskar. 
 
Resan gick till både Bagdad och norra Irak. Hon invigde ett samarbetsprojekt där Sida och Scania sätter upp en yrkesskola. I norra Irak, i Erbil, träffade hon Massoud Barzani, president för den kurdiska autonoma regionen och partiledare (kdp). I Erbil invigde hon också ett sektionskontor för den svenska ambassaden i Irak och ett kontor för Exportrådet.
– Det är jag extraglad över. En av sakerna jag förutsatte mig när jag började som handelminister 2006 vara att öka vår närvaro i Irak.
 
Bland de sista sakerna hon gjorde före resan till Irak var att hantera debatten kring hennes roll i vapenaffärerna med Saudiarabien. Så en fråga är om det finns paralleller mellan att göra affärer med Irak och Saudiarabien.
– Irak är en demokrati. Saudiarabien är en diktatur. Vi har ingen vapenexport till Irak, säger Ewa Björling.
 
Hon poängterar att det är ”viktigt” att Sverige är på plats i ”svåra länder”.
– Det är där företagen behöver hjälp med att öppna dörrar till ministerier. Det är inte överallt det är som i USA där företagen gör affärer med varandra.
 
Ewa Björling ser Mellanöstern som den region som ligger närmast Europa och att det därför är naturligt att öka exportansträngningarna dit när det är svårt att öka exporten i Europa.
– 70 procent av vår export går till EU. Ska vi lyckas nå målen att fördubbla exporten måste vi kliva utanför Europa. Mellanöstern är regionen närmast Europa så det är naturligt att öka ansträngningarna där, säger Ewa Björling, som vill prioritera Afrika där sju av de snabbast växande ekonomierna finns och de så kallade Bric-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien och Kina.
 
Det är svårare och dyrare att exportera till Mellanöstern än i Europa och hinder behöver undanröjas. Ewa Björling nämner att det tar 30 dagar för en produkt att nå Mellanöstern jämfört med sju dagar för Norge, kostnaden för att skicka en container ligger på 765 dollar till Tyskland och 1 154 dollar till Mellanöstern, där det krävs åtta ifyllda papper jämfört med fyra i Norge.
 
Under tiden Ewa Björling pushar för svensk export i Irak, avslöjar Ekot att Ewa Björling var föredragande när regeringen i juli 2009 gav FOI klartecken att jobba vidare med vapenfabriken i Saudiarabien. FOI ansökte om och beviljades möjligheten att jobba med SSTI, ett bulvanföretag startat av FOI.
 
När kommer frågan att avgöras egentligen?
– Det kommer att klargöras i utfrågningarna i konstitutionsutskottet. Jag har talat med ganska många medier. Alla tar inte med allt jag säger. Jag har sagt det jag vet. Jag har inget att dölja.