Målet är att kapa rysk gas med 75 procent i år och till 100 procent år 2027 och helt fasa ut Ryssland som energileverantör till 2030. Vägen dit går via:

* uppsnabbad övergång till förnybara energikällor via ”massiva” investeringar i förnybar energi.

* kartläggning av möjlighet att spara energi.

* diversifiera leveranserna bland pålitliga partners.

* fondera investering på över 200 miljarder kronor i ny energiinfrastruktur, till exempel förstärkning av elnätet.

* möjliggöra förnybar vätgas och biologisk framställning av metan.

Under övergången sker en ökad användning av andra energislag, såsom kol, under övergångsperioden.

Detta är ett viktigt steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt kommenterar Jakop Dalunde, EU-parlamentariker för Miljöpartiet, beskriver RepowerEU som ett ”viktigt steg i rätt riktning men långt ifrån tillräckligt”.

”Ska vi få stopp på Rysslands krig i Ukraina måste vi sluta göda Putins krigskassa omedelbart. Ett fullt embargo på olja, kol, gas, uran och bioråvara från Ryssland till hela EU är det avgjort viktigaste vi kan göra för fred i Europa. Jag välkomnar EU-kommissionens konkreta förslag kring hur EU ska göra upp med det ryska fossilberoendet. Men en utfasning av rysk gas, olja och kol till 2030 är senfärdigt”, skriver Jakop Dalunde i ett utskick.

Han anser rentav att RepowerEU är en ”nödlösning”.

”Kommissionen föreslår att vi bryter med Ryssland, men i stället låser fast oss i ett ökat kolberoende och förlita oss på gas från andra länder, ofta diktaturer. Det är kortsiktigt. Jag hade velat se mycket större satsningar på förnybar energi och energieffektivisering. Ekvationen är enkel: mer sol och vind, mer fred”.

”EU-kommissionens plan för att få slut på EU:s beroende av energiimport från Ryssland, REPowerEU, kommer att fortsätta att leda till konflikter, kränkningar av mänskliga rättigheter och miljöförstöring, samtidigt som människor i Europa får höga energikostnader”, skriver miljöorganisationen Greenpeace i en tidig kommentar.

Den svenska branschorganisationen Svebio tycker att EU-parlamentet undergräver den svenska energi- och klimatpolitiken, och skriver:

”Utskottet vill förbjuda användning av det man kallar ’primära skogsbränslen’, vilket inkluderar avverkningsrester som uppstår när skog skördas. Sådana avverkningsrester, som grot (grenar och toppar), rötskadat virke och klenved som industrin inte vill köpa, utgör en stor del av bränsletillförseln i svenska värme- och kraftvärmeverk”.

Gustav Melin, vd på Svebio skriver i en kommentar:

”Utskottets ställningstagande är ett hot mot den svenska värme- och elförsörjningen samt ett hinder för utbyggnad av produktion av biodrivmedel från skogsråvara”.

Svebio anser att beslutet är ”resultatet av en intensiv osaklig kampanj mot bioenergi som drivits av ett antal europeiska miljöorganisationer under ett antal år, och som tyvärr fått genomslag bland politikerna”.

Svebio anser att EU-parlamentets miljöutskott motverkar RepowerEU.

”Beslutet strider mot den politik som nu behövs för att göra EU mindre beroende av import av fossila bränslen från Ryssland och stoppa pengaflödet till Putins krigskassa”.