Joel Haldosén, generalsekreterare på EUP efterfrågar mer interaktivitet i Almedalen för att bryta det vanliga seminarietänket. Därför tar han med sig Europeiska ungdomsparlamentets tekniker till Almedalen. 
EUP informerar framför allt unga om EU och dess verksamhet. EUP bildades för att utforska om det EU var ett bra initiativ eller rent att kontraproduktivt. I arbetet med att informera unga om EU hjälper också organisationen dem att utforska sin plats och sina rättigheter i demokratin och hur de kan påverka demokratiskt.
I Almedalen kommer organisationen att hålla ett interaktivt seminarium under Open Friday. Seminariet behandlar bland annat om hur Brexit påverkar unga i verkligheten?

Hur gick det till när EUP kom med i Open Friday?
 – Vi såg att New Republic utannonserade Open Friday vilket vi tyckte var ett utmärkt tillfälle att nå ut på. Det är andra året vi delar i Almedalen, säger Joel Haldosén general sekreterare för EUP.

Vad är det ni ska presentera i Almedalen?
– Vi kommer att vara med hela veckan, då vår slutkläm kommer att vara under Open Friday. Vi hade tänkt bryta det vanliga seminarietänket och kommer använda våra egna utbildningsmetoder som är ett interaktivt seminarium.
Joel Haldosén förklarar:
– Deltagarna delar in sig i grupper för att diskutera ett ämne, till exempel hur Brexit påverkar unga i verkligheten. Grupperna presenterar vad de kommit fram till för att sedan diskutera alla tillsammans. Då kan deltagarna skapa sig en bättre uppfattning om hur Brexit faktiskt kommer att påverka unga.
 
 Vad hoppas du deltagarna tar med sig från det?
– Framför allt att de borde involverar unga och ge unga delaktighet. Börjar man involvera unga och ge dem ansvar tar de också ansvar. Det är viktigt att de inte talar över huvudet på dem som faktiskt påverkas.

Har du fått några tips av människor som varit där tidigare?
– Vi har många inom organisationen som varit med flera år och i olika sammanhang, på så sätt är vi vana och vet hur vi ska agera. Det är nu tillsammans med New Republic som vi ska försöka nå ut mer, vi är vana men organisationen, EUP är ganska ny.

Finns det någon du verkligen vill träffa?
– Demokratiminister, Alice Bah Kuhnke (mp) som är har ansvar för ungdomsorganisationerna.

Vad hoppas du få ut av i Almedalen?
– Interkulturell dialog, dialog med makthavare. Det vi gör är att utbilda unga i Sverige om EU, vi skulle vilja se fler potentiella samarbeten kring det.  
 
Jacob Wiberg