Matilda Ernkrans, ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, tar över efter Lena Hallengren som gruppledare i utbildningsutskottet.

Matilda Ernkrans ersätts i sin tur av Åsa Westlund, som blir gruppledare och ordförande i miljö- och jordbruksutskottet.
 

Åsa Westlund har på sitt cv bland annat tio år i EU-parlamentet.