Kommissionen anser att Sverige bryter mot lagen om offentlig upphandling.

Kommissionen kritiserar Sverige för att avfallskontrakt på kommunnivå tilldelas utan anbudsförfarande. Regeringen har nu två månader på att komma med ett yttrande. Om svaret inte är tillfredsställande hotar kommissionen med att dra Sverige inför EU-domstolen.

EU-kommissionen kritiserar fyra skånska kommuner: Ängelholm, Helsingborg, Tomelilla och Simrishamn för att bryta mot lagen om allmän upphandling. Dessa kommuner tilldelar avfallskontrakt till företag som dem samäger med andra kommuner. I inget av fallen offentliggjordes något meddelande om upphandling.

Kommissionen anser att kommunerna inte kan tilldela kontrakt till de företag som också är aktiva på den privata marknaden.

”Det har dock kommit till kommissionens kännedom att de båda svenska företagen är tydligt aktiva på den privata marknaden och att en betydande del av deras omsättning kommer därifrån. De s.k. in-house-villkoren enligt domstolens rättspraxis är därför inte uppfyllda.” skriver kommissionen.

Kommissionen betonar att den offentliga upphandlingen motsvarar 17 procent av unionens BNP och drar slutsatsen att de berörda svenska kommunerna ”snedvridit konkurrensen och kanske slösat med skattebetalarnas pengar.”

Av Tonchi Percan