Kommunikationsbyrån ETC Kommunikation tappade 16 procent av omsättningen under 2018.

Därmed kom ETC Kommunikation upp i en omsättning på 5,9 (7,0) miljoner kronor. Det är även lägre än 2016 då byrån kom upp i 6,0 miljoner kronor.

Under 2018 ökade dock rörelseresultatet från 30 000 till 52 000 kronor, vilket ger en rörelsemarginal på 0,9 (0,4) procent.

Antalet snittanställda minskade från 6,0 till 4,2. Personalkostnaden föll med 4,4 procent till 4,0 miljoner kronor.