Flera instanser inom arbetarrörelsen, som Reformisterna och det fackliga centralförbundet LO, vill återinföra arvsskatt. Men Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) sågar idén i en rapport som släpps idag.

Arvsskatten avskaffades 2004. ESO har i en rapport sammanställt svensk och internationell forskning för att se hur arvsbeskattning påverkar människors arbete, sparande och företagande.

”Även om en ny skatt på arv skulle utformas mer ändamålsenligt än den avskaffade, skulle den knappast generera några större intäkter eller bidrag till ekonomisk utjämning”, är ESOs slutsats.

ESO är en kommitté under Finansdepartementet.